Kredyt samochodowy. Jakie zabezpieczenia stosują banki?

Zabezpieczenie kredytu samochodowego poprzez dokonanie zastawu lub przewłaszczenia skutecznie obniży koszty kredytu. Jakie jeszcze są rodzaje zabezpieczeń?
Zabezpieczenie kredytu samochodowego
Zabezpieczenie kredytu samochodowego. Czego oczekują banki? Foto: superohmo via Canva.

Planując zakup samochodu mamy do wyboru kilka możliwości finansowania. Po pierwsze oszczędności, które pozwolą na szybką finalizację i będą pozbawione jakichkolwiek kosztów dodatkowych. Inną możliwością są zaś kredyty samochodowe, a więc rozwiązania oferowane przez banki. Sęk w tym, że kredyty samochodowe nacechowane są przede wszystkim dodatkowymi kosztami i … niezbędnym zabezpieczeniem. Jakie zabezpieczenie kredytu samochodowego stosują banki?

Rodzaje zabezpieczeń przy kredytach samochodowych

Jak wspomnieliśmy na wstępie, kredyt samochodowy zwykle wiąże się z koniecznością dokonania pewnych zabezpieczeń. Mają one na celu minimalizację ryzyka bankowego, ale działają także dość korzystnie na wysokość kosztów ponoszonych przez kredytobiorcę. Dzięki zabezpieczeniu kredytu samochodowego możemy liczyć na znacznie korzystniejsze warunki finansowe, niż w przypadku np. kredytów konsumpcyjnych (gotówkowych).

Zabezpieczenia kredytu samochodowego
Zabezpieczenia kredytu samochodowego pozwolą na obniżenie kosztów kredytu. The Advisor Foto: SeventyFour via Canva.

Do najczęściej stosowanych przez banki zabezpieczeń kredytów samochodowych zaliczyć możemy:

  • przewłaszczenie na zabezpieczenie
  • zastaw rejestrowy
  • cesję polisy AC
  • weksel in blanco

Warto dodać, że cesja polisy AC zwykle idzie w parze z zastawem rejestrowym, przewłaszczeniem na zabezpieczenie lub wekslem in blanco, jednak to, które zabezpieczenie będzie wymagane, zależy wyłącznie od banku.

Co to jest przewłaszczenie na zabezpieczenie?

Przewłaszczenie na zabezpieczenie to dość “popularny rodzaj” zabezpieczenia kredytu samochodowego w Polsce. W praktyce polega ono na tym, że od dnia zakupu pojazdu to bank, czy też inna instytucja finansująca zakup, jest jego współwłaścicielem. Niezbędne jest uprzednie zawarcie umowy, która przenosi na wierzyciela część rzeczy ruchomej (w tym przypadku pojazdu), a wierzyciel zobowiązuje się do przeniesienia praw do niej, po spłacie pełni zobowiązania.

Oznacza to, że samochód, motocykl, quad, kemping czy też każdy inny pojazd, na który udzielono kredytu samochodowego, ma dwóch współwłaścicieli – kredytobiorcę oraz kredytodawcę. Fakt ten jest naturalnie ujęty w dowodzie rejestracyjnym, co skutecznie uniemożliwia sprzedaż pojazdu bez wiedzy / zgody banku.

Zabezpieczenie kredytu samochodowego. Jak działa zastaw rejestrowy?

Kolejnym sposobem na zabezpieczenie kredytu samochodowego jest zastaw rejestrowy. Ta forma polega na zawarciu z bankiem umowy, na podstawie której instytucja może zgłosić zastaw do sądu rejonowego (ewidencji zastawów).

Fakt ten także potwierdzony jest w dowodzie rejestracyjnym, co również skutecznie uniemożliwia sprzedaż pojazdu bez wiedzy / zgody banku. Po dokonaniu spłaty kredytu samochodowego w całości należy zwrócić się do banku o dokument, który umożliwi wykreślenie zastawu z sądu.

Cesja polisy Autocasco

Bez względu na to, którą formę zabezpieczenia kredytu samochodowego zastosuje bank, musimy liczyć się z tym, że instytucja udzielająca finansowania, będzie wymagała wykupienia polisy AC. Koszt ten naturalnie obciąża kredytobiorcę, a jej cena zależna jest od kilku czynników.

Polisa AC ma za cel zabezpieczenie zarówno interesów kredytobiorcy, jak i samego banku w sytuacji, gdy pojazd będący przedmiotem umowy zostanie skradziony lub ulegnie szkodzie całkowitej. W tej sytuacji to na ubezpieczyciela przejdzie ciężar spłaty kredytu, a dokładniej wypłaty odszkodowania.

W normalnych warunkach odszkodowanie uzyskałby kredytobiorca, jednak po dokonaniu cesji praw wynikających z polisy, pieniądze z ubezpieczenia pójdą na zaspokojenie banku.

Więcej porad finansowych znajdziesz na stronie głównej The Advisor

Related Posts