Kredyty hipoteczne. Kiedy możliwy zwrot ubezpieczenia pomostowego?

Zwrot ubezpieczenia pomostowego przez banki to jedno z założeń projektu ustawy o zmianach w hipotece, który przygotował resort sprawiedliwości. Kiedy zmiany wejdą w życie? Kto może wystąpić o zwrot?
zwrot ubezpieczenia pomostowego
Kiedy możliwy jest zwrot ubezpieczenia pomostowego? Foto: kanchanachitkhamma via Canva.

Mimo że Ministerstwo Sprawiedliwości przygotowało już projekt ustawy o zmianach w hipotece, dzięki którym możliwy będzie m.in. zwrot ubezpieczenia pomostowego, to wciąż jeszcze nie wiadomo, kiedy one wejdą w życie. Mało kto jednak pamięta, że zwrot ubezpieczenia pomostowego to obowiązek, a nie dobra wola banków udzielających kredytów hipotecznych i można o niego wystąpić w każdej chwili. Musi jednak zajść ku temu przesłanka.

Ubezpieczenie pomostowe – czym jest i dlaczego banki go wymagają?

Zaciągając kredyt hipoteczny, musimy liczyć się z tym, że banki będą wymagały zabezpieczenia swoich środków. Prócz dogłębnej weryfikacji zdolności kredytowej, przeanalizowania historii spłat innych kredytów czy konieczności ustanowienia hipoteki na finansowanej nieruchomości trzeba liczyć się niekiedy także z dodatkowymi polisami.

Instytucje finansowe dość często wymagają m.in. ubezpieczenia na życie kredytobiorcy, ubezpieczenia nieruchomości, a w przypadku niskiego wkładu własnego – poniżej 20 procent wartości nieruchomości – także polisy lub gwarancji niskiego wkładu.

Gdy mowa jednak o samej hipotece, dość powszechną polisą jest tzw. ubezpieczenie pomostowe, które ma zabezpieczyć interesy banku, a dla kredytobiorcy jest wyłącznie niepotrzebnym kosztem. I to sporym. Jak szacowało niedawno Ministerstwo Sprawiedliwości, średnia miesięczna składka na tę polisę to już 330 zł, co w skali roku daje około 4000 zł.

WAŻNE! Ubezpieczenie pomostowe jest polisą, która chroni inwestycję banku od dnia uruchomienia kredytu do dnia, w którym zostanie dokonany wpis ustanawiający hipotekę w księdze wieczystej nieruchomości. Sęk w tym, że w ostatnich latach proces ten trwa nierzadko nawet przeszło rok, co działa wyłącznie na niekorzyść osób zaciągających kredyt mieszkaniowy.

Ministerstwo Sprawiedliwości chce zmian w hipotekach (2022)

O tym, że resort sprawiedliwości planuje zmiany w hipotekach, informowano już ponad pół roku temu, jednak szerzej o założeniach wypowiedział się w lutym 2022 wiceminister sprawiedliwości Marcin Warchoł. Wskazał m.in. na kwestię ubezpieczenia pomostowego, które w ocenie resortu jest “skrajnie niesprawiedliwe” i uderza wyłącznie w kredytobiorców.

“Dzisiejsza sytuacja jest skrajnie niesprawiedliwa. Ochroną w takich sprawach objęty jest wyłącznie bank. Natomiast wszystkie koszty ponosi kredytobiorca. Często są to młode osoby, młode rodziny. Dziś oprócz wysokich stóp procentowych muszą ponosić też koszty ubezpieczenia pomostowego. Stąd też ten projekt, który ma ulżyć kredytobiorcom” – powiedział Warchoł cytowany przez PAP.

Warchoł wskazał przy tym, że MS przygotowało projekt ustawy, dzięki której to notariusze będą mogli dokonywać wpisów w księgach wieczystych, co pozwoli znacznie skrócić czas oczekiwania na ustanowienie hipoteki. Prócz tego projekt zakłada również konieczność zwrotu ubezpieczenia pomostowego kredytobiorcom przez banki.

“Proponujemy zwrot ubezpieczenia pomostowego przez banki kredytobiorcom hipotecznym, którzy ponosili koszty ubezpieczenia przez okres oczekiwania na wpis hipoteki do księgi wieczystej – mówił Warchoł i dodał, że będzie to dotyczyć wyłącznie nowo zawieranych umów.

Kiedy możliwy zwrot ubezpieczenia pomostowego?

Zwrot ubezpieczenia pomostowego, wynikający z zaproponowanych przez Ministerstwo Sprawiedliwości rozwiązań, będzie możliwy, dopiero gdy ustawa faktycznie zostanie przyjęta. Aktualnie nie wiadomo jednak kiedy i czy w ogóle wejdzie w życie, ponieważ nie trafiła nawet jeszcze pod obrady Sejmu.

Trzeba jednak pamiętać, że jeśli w trakcie opłacania składek na ubezpieczenie pomostowe doszło do nadpłaty, bank ma obowiązek zwrotu środków, o który trzeba jednak samodzielnie wystąpić, o czym poniżej.

Nadpłata ubezpieczenia pomostowego. Kiedy następuje i jak wystąpić o zwrot?

Jak wspomnieliśmy wcześniej, ubezpieczenie pomostowe opłacane jest wyłącznie od dnia uruchomienia kredytu (wypłaty części lub całości kredytu) do dnia ustanowienia hipoteki. Dzień ten kończy termin opłacania składek i możliwość ich naliczania, a bank nie ma prawa żądać dalszych wpłat.

Czasem zdarza się jednak, że składki są wciąż naliczane, a kredytobiorca nawet nie zdaje sobie z tego sprawy. Wiele banków koszt ubezpieczenia pomostowego nalicza w miesięcznej racie kredytu, co łatwo przeoczyć. W ten sposób może dojść do nadpłaty, o której zwrot należy wystąpić bezpośrednio do banku.

Wniosek o zwrot nadpłaty ubezpieczenia pomostowego

Jeśli mimo upływu terminu obowiązywania ubezpieczenia pomostowego bank wciąż nalicza składki, w pierwszej kolejności niezbędne jest wezwanie banku do zaprzestania, co można zrobić zarówno w formie pisemnej, telefonicznej czy odwiedzając placówkę banku. Najlepiej uprzednio skontaktować się z bankiem telefonicznie.

Następnie musimy wezwać bank do zwrotu powstałej nadpłaty, co dobrze jest zrobić w formie pisemnej, aby mieć potwierdzenie doręczenia roszczenia. Najlepiej wysłać do instytucji pismo z żądaniem zwrotu na wskazany numer konta lub z wnioskiem zaliczenia nadpłaty na poczet przyszłych rat kredytu.

WAŻNE! Roszczenie o zwrot nadpłaty ubezpieczenia pomostowego ma charakter roszczenia z tytułu świadczenia nienależnego, które przedawnia się po upływie 10 lat!

Pamiętajmy, że bank nie ma prawa odmówić zwrotu ubezpieczenia pomostowego (nadpłaty), ani uzależniać tego od żadnych okoliczności. Jeśli występuje roszczenie wzajemne, ewentualną nadpłatę warto zaliczyć na poczet zadłużenia lub przyszłych płatności. To jednak zależy już wyłącznie od polityki kredytowej banku.

Zwrot ubezpieczenia pomostowego mBank

O zwrot nadpłaconego ubezpieczenia pomostowego w mBank należy zawnioskować pisemnie, przy czym instytucja przygotowała dla swoich klientów specjalny formularz, który można pobrać bezpośrednio ze strony banku. Dokładna nazwa dokumentu to “Wniosek o zwrot składki ubezpieczenia pomostowego”, a jego wypełnienie nie powinno sprawić większych problemów.

Zwrot ubezpieczenia pomostowego mBank (nadpłaconych składek) następuje na wskazany przez nas numer konta bankowego.

Warto pamiętać, że kwestię ubezpieczenia pomostowego, sumę polisy, a także wysokość miesięcznych składek reguluje zarówno regulamin kredytów hipotecznych w mBank oraz zawarta z bankiem umowa i ewentualnie tabela opłat i prowizji dołączona do umowy kredytowej.

Related Posts