PIT. Wciąż czekasz na przelew? Sprawdź, ile czasu ma skarbówka na zwrot podatku

Złożyłeś PIT, ale wciąż czekasz na zwrot nadpłaty? Sprawdź, ile czasu ma skarbówka i kiedy zwrot podatku pojawi się na Twoim koncie.
kiedy zwrot podatku
Zastanawiasz się kiedy zwrot podatku? Sprawdź, ile czasu ma na to skarbówka. Foto: busracavus via Canva.

Mimo że termin rozliczenia z urzędem skarbowym za 2021 rok dawno już upłynął, to coraz częściej pojawiają się pytania, dotyczące zwrotów ewentualnej nadpłaty. To zaś uzależnione jest nie tyle od daty złożenia przez nas deklaracji podatkowej, ile formy, którą wybraliśmy. Ile czasu ma skarbówka na zwrot podatku? Gdzie przyjdą pieniądze ze zwrotu i co zrobić, gdy zmienił się numer konta lub miejsce zamieszkania?

Terminy rozliczenia z urzędem skarbowym 2021/2022

Termin rozliczenia z urzędem skarbowym za ubiegły rok podatkowy upływa zwykle z dniem 30 kwietnia nowego roku. Jest to tzw. deadline, a więc finalna data, do której podatnicy osiągający dochody na podstawie umów o pracę, umów cywilnoprawnych czy nawet osoby prowadzące działalność gospodarczą bądź czerpiące zyski z innych źródeł muszą złożyć deklarację roczną.

W 2022 roku ostatnim dniem na złożenie deklaracji podatkowej był 2 maja, co wynikało z tego, że ostatni dzień kwietnia przypadał w sobotę. Termin na złożenie deklaracji był zatem systemowo wydłużony.

W przypadku niezłożenia deklaracji podatkowej w terminie Krajowa Administracja Skarbowa ma możliwość zastosowania kar, jednak zwykle kończy się to “przymknięciem oka” i darowaniem spóźnialskiemu podatnikowi. Ważne, aby wraz z deklaracją złożyć tzw. czynny żal, w którym wytłumaczymy się ze spóźnienia.

Sposoby złożenia deklaracji podatkowej

Większość podatników, którzy zobligowani są do złożenia deklaracji podatkowej, składa w tym celu PIT-37 – zeznanie dotyczy osób wykonujących pracę na podstawie umowy o pracę lub umów cywilnoprawnych. Podatnicy, którzy sprzedali w poprzednim roku podatkowym akcje lub udziały spółek czy też inne papiery wartościowe, muszą złożyć także PIT-38.

Osoby osiągające dochody na podstawie prowadzonej przez siebie działalności gospodarczej składają zaś:

  • PIT-36 – przy opodatkowaniu na zasadach ogólnych;
  • PIT-36L – przy opodatkowaniu według podatku liniowego;
  • PIT-28 – przy opodatkowaniu ryczałtem;
  • PIT-16A – przy opodatkowaniu według karty podatkowej.

W przypadku PIT-37, PIT-38, PIT 28, a nawet PIT-36, jednak wyłącznie dla osób nieprowadzących działalności gospodarczej, deklarację roczną można złożyć online za pośrednictwem rządowej strony podatki.gov.pl, czyli w ramach usługi e-PIT, a także w formie papierowej.

Jeśli podatnik nie złoży deklaracji PIT-37 i PIT-38 samodzielnie, zostaną automatycznie one zaakceptowane i uznane za złożone z dniem 2 maja, na podstawie dostępnych w skarbówce danych. Niezłożenie deklaracji samodzielnie uniemożliwi dokonanie odliczeń od podatku, np. ulgi na dziecko czy innych ulg przysługujących wielu podatnikom ustawowo.

Sprawdź także: Bon mieszkaniowy – od kiedy, dla kogo i jaka kwota?

Osoby prowadzące działalność gospodarczą, które składają deklarację PIT-36, muszą samodzielnie dopilnować, aby deklaracja została w skarbówce złożona i zaakceptowana. W ramach usługi e-PIT nie ma bowiem możliwości automatycznej wysyłki i potwierdzenia deklaracji PIT-36. Zeznanie należy wypełnić, złożyć w urzędzie skarbowym oraz zaakceptować i pobrać Urzędowe Poświadczenie Odbioru (UPO). Całość możliwa jest np. za pośrednictwem programów komercyjnych lub poprzez e-Deklaracje, bądź w formie papierowej.

Ile czasu ma skarbówka? Kiedy przyjdzie zwrot podatku? (PIT)

Jeśli zastanawiasz się, ile czasu ma skarbówka na zwrot podatku w 2022 roku, to wiele zależy od tego, kiedy i w jaki sposób została złożona deklaracja podatkowa. Jeśli zeznanie roczne (PIT) zostało złożone w okresie od 1 stycznia 2022 do 15 lutego 2022 roku, to termin zwrotu nadpłaty liczony jest od 15 lutego 2022 roku. Dla deklaracji złożonych od 16 lutego do 2 maja termin na zwrot z podatku biegnie od dnia złożenia deklaracji.

Ile czasu ma skarbówka na zwrot podatku od poprawnie złożonej deklaracji podatkowej?

  • Jeśli zeznanie roczne zostało złożone w formie papierowej urząd skarbowy na zwrot podatku ma 90 dni;
  • Jeśli zeznanie roczne zostało złożone w formie elektronicznej urząd skarbowy na zwrot podatku ma 45 dni.

Pierwsze zwroty z podatku w 2022 roku trafiały na konta podatników już w marcu, jednak dotyczyły osób, które swoje zeznania złożyły zwykle nie później niż do końca lutego. Jeśli zeznanie roczne złożone było w okresie od 1 stycznia 2022 do 15 lutego 2022 roku, to urząd skarbowy czas na wykonanie zwrotu nadpłaty miał maksymalnie do 1 kwietnia 2022 roku.

Gdzie przyjdzie zwrot podatku?

Aby otrzymać zwrot podatku, w składanym zeznaniu rocznym (deklaracji PIT) trzeba podać dane do zwrotu. Zwrot podatku możliwy jest na trzy sposoby:

  • poprzez przelew na wskazany numer konta bankowego;
  • poprzez przekaz pocztowy;
  • poprzez wypłatę gotówki w kasie urzędu skarbowego.

Jeśli chcemy, aby zwrot podatku przyszedł na konto bankowe, upewnijmy się, że posiadany przez nas numer konta jest taki sam, jak rok temu lub zmieńmy go w deklaracji rocznej. W przeciwnym wypadku zwrot podatku zostanie wysłany na rachunek “znany urzędowi skarbowemu”, co w sytuacji, gdy uległ zmianie, wydłuży czas na otrzymanie zwrotu – przelew zapewne wróci do skarbówki.

Jeśli zaś w składanej deklaracji rocznej nie wskazaliśmy nowego numeru konta, warto zawczasu złożyć wniosek o aktualizację danych podatkowych, co możliwe jest poprzez formularz ZAP-3 (link do strony gov.pl).

Podobnie sytuacja będzie wyglądała, gdy oczekujemy na zwrot z podatku poprzez przekaz pocztowy. Jeśli nasz adres zamieszkania uległ zmianie, pieniądze ze zwrotu mogą oczekiwać w innym miejscu, niż aktualnie przebywamy. Zmieniając adres zamieszkania, warto poinformować o tym urząd skarbowy, co także można zrobić składając formularz ZAP-3.

Related Posts
Total
0
Share